ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරිමේ  විශේෂ වැඩ සටහන යටතේ   විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  වැව් 4ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා  රුපියල් මිලියන  88ක මුදලක්  වෙන් කොට තිබේ.  ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින්  මෙම වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය  සදහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කොට තිබේ.  

විල්ගමුව  කොට්ඨාසයේ  වත්තේගෙදර වැව ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා  රු.මි.  46ක්ද, තුන්හිරිය වැව  වැඩි දියුණු      කිරීම සදහා මිලියන 15ක්ද,  දොඩන්ගොල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා  රු.5ක්ද,  රදාගල්පොත  ව්‍යාපාරය  යටතේ  ඇහැරන්ද වැව ප්‍රතිසංස්කරණය හා ඇල මාර්ග  පද්ධතිය ඉදිකිරීම  සදහා  මිලියන 22ක්ද වශයෙන් රුපියල් මිලියන  88ක මුදලක්  විල්ගමුව කොට්ටාසයට පමණක්  වෙන් කොට තිබේ.  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අති දුෂ්කරම කොට්ඨාසය වශයෙන් සැලකෙන්නේද  විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයයි.  අද (14) මාතලේ  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැති දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී මෙම තොරතුරු  අනාවරණය විය 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පැවති දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සදහා  දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්, ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්  ඇතුළු  පිරිසක් සහභාගි වුහ.

Sri Jayawardhanapura was the capital of Kotte Kingdom which was founded in 1412. After 1551 the increasing power of the Portuguese became a threat to the independence of Sri Lanka. After the demise of King Buwanekabahu they were able to secure the power of Kotte Kingdom. Their choice as the center of administration was the city of Colombo. Colombo Fort was considered to be the Naval Headquarters and the center of local administration while Pettah became a habitat area.

The city of Colombo was the center of

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක වැව් දහසක්  - ගම් දහසක්  සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  වැව් දහයක්  සංවර්ධනය කිරීමට පියවරගෙන  තිබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතලේ ඊරියගොල්ල  වැවේ සංවර්ධන කටයුතු කෘෂිකර්ම අමත්‍ය  මහින්ද අමරවීර  හා කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත  අලුවිහාරේ  යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ කෙරිණි.  ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

          ඊරියගොල්ල  වැව,  බීඩී දෙවල,  යටවත්ත කටුවැටිය,  දඩුවෙල කෝරලගේ වැව, අලුගොල්ල දංවැහැර වැව, පල්ලේපොල බෝමේරුව වැව,  හත්තොට අමුණ  වැලිවරණා ගොල්ල වැව,  ලග්ගල නාරංගමුව වැව,  කිබිස්ස  රංගිරිගම වැව, ගලේවෙල  මීවල  පතන වැව  යන වැව් ගම් දහසක් වැව්දහසක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ  සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය.  ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  ඇතුළු අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන්  රුපියල් ‍මිලියන 108ක මුදලක් ලැබී තිබේ.