• Matale - 066 2222271
  • Kohobiliwela (Halt)
  • Elwala (Halt)
  • Thawalankoya (Halt)
  • Ukuwela - 0662244527
  • Udaththawala (Halt)
  • Marukona (Halt)