උපාධිධාරි අභ්‍යාස ලාභීන් 16800 දෙනෙකු  වසරක පුහුණු කාලයක් සදහා  රාජ්‍ය සේවයට  බදවා ගැනිමේ වැඩ සටහනට සමගාමිව  මාතලේ දිස්ත්‍රික්  උපාධීධාරි අභ්‍යාස ලාභින් සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය  2019.08.01 දින  පෙ.ව. 10.00ට මාතලේ හෝටල් පාසල්  ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ. මෙහිදී මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්  තෝරාගත්  උපාධීධාරින්  252 දෙනෙකුට පත්විම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග  රාජ්‍ය අමාත්‍ය  වසන්ත අලුවිහාරේ, සංචාරක සංවර්ධන  වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි  ආගමික කටයුතු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය  රංජිත් අලුවිහාරේ, පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීණි රෝහිණි කවිරත්න , මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඒස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා , අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න මදනායක, ඉෂාන් විජේතිලක ඇතුළු මහත්ම මහත්මින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විමට නියමිතය.