රාජ්‍ය සේවය ගමට ගෙනයන  විශේෂ  ජනතා  සේවා ජාතික වැඩසටහන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ජුනි  මස 01 දින මාතලේ දී  ආරම්භ විය. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය  හා අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු සහ  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  අමාත්‍යාංශය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ජනතා ගැටළු විසදීමේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් ජංගම සේවයේ සමාරම්භය ජුනි පළමුවන දින  මාතලේ සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේදී පවැත්විය.   

මෙහිදී මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාස බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට බලපාන  ගැටළු සදහා විසදුම් ලබා දීම සිදුවිය.  මීට සමගාමීව 2019. ජුනි 01  සිට 2019  ජුලි 8  දක්වා  ජනතා සේවය ගමට වැඩසටහන මාතලේ  දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11 ක් ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.  

ඒ අනුව ජුනි මස  2 දින  යටවත්ත  වීර පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය,  ජුනි 8  දින  රත්තොට කයිකාවල  මධ්‍යම මහ විද්‍යාලය, ජුනි 09  දින උකුවෙල  අජ්මීර් මහ විද්‍යාලය , ජුනි 22  නාඋල ශ්‍රී නාග  මහා විද්‍යාලය, ජුනි 23 ලග්ගල නව ලග්ගල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය,  ජුනි 29 දින  විල්ගමුව නාමිණිඔය මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, ජුනි 30  අඹන්ගග  කෝරළේ  මැටිහක්ක මහ විද්‍යාලය,  ජුලි 06 දින  පල්ලේපොල මහා බෝධිය  මහ විද්‍යාලය, ජුලි 07 දඹුල්ල  වීර මොහාන්  මහා විද්‍යාලය,  ජුලි  08  දින ගලේවෙල  මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය යන ස්ථාන වලදී පෙ.ව.9.00 සිට කොට්ඨාස මට්ටමේ ජංගම සේවා වැඩසටහන් පැවැත් වේ. 

මෙම ජංගම සේවයේ දී කොට්ඨාස මට්ටමින් හදුනාගත් ජනතාවගේ කඩිනම් අවශ්‍යතා කෙෂ්ත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය වන පරිදි  කඩිනම් සේවාවන් ලබාදීම සිදුකෙරේ. ඒ අනුව උප්පැන්න සහතික,  ජාතික හැදුනුම්පත්,  විවාහ සහතික අනුමාන වයස් සහතික, මරණ සහතික, ඇස්කණ්නාඩි,  ඇස් කාච,  ශ්‍රවණ උපකරණ,  සෞඛ්‍ය  සායන,  මහජන ආධාර,  වකුගඩු  ආධාර,  රෝගාධාර,  වැඩිහිටි දීමනා,   ආබාධිත දීමනා,  ශිෂ්‍යාධාර, සමෘද්ධී දීමනා,   වැසිකිලි, නිවාස ද්‍රව්‍ය ආධාර , නිවාස ණය,  විදුලි අවශ්‍යතා ,  පානීය ජල අවශ්‍යතා,  ඉඩම් අවශ්‍යතා, ඉඩම් ඔප්පු  ලබාදීම,  ඉඩම් බලපත්‍ර,  ව්‍යාපාර ණය, කෘෂි ණය, ස්වයං රැකියා  ආධාර හා උපකරණ,  රියදුරු බලපත්‍ර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ   ඇතුළු කරුණු   අංශ රැසක්  ඔස්සේ   සේවා සැපයේ.  මෙම වැඩසටහන සදහා සේවාවන් අවශ්‍ය කෙෂ්ත්‍ර නියෝජනය කරන සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධවේ.

          මාතලේ  සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැති ජංගම සේවයේදී  ජනතාවට  සහන රැසක් හිමි විය.

910