මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  රාජ්‍ය සේවක නිල නිවාස  සංකීර්ණයට මුල්ගල්  තැබීම අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු සහ  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  2019.05.23 දින සිදුවිය.  අභිනවයෙන් ඉදිකරන රාජ්‍ය සේවක නිල නිවාස සංකීර්ණය  කොටස් කීපයකින් ඉදිකිරිමට  නියමිතය. ‍පළමු අදියර  යටතේ මහල් තුනකින් සමන්විත නිවාස ඒකක 6ක් ඉදිකිරිමට යෝජිතය.  මේ සදහා  වෙන්කර  ඇති මුදල් ලක්ෂ  420ක් පමණ වේ.  දැනට පවතින  රාජ්‍ය සේවක නිල නිවාස  වසර 70කට වඩා පැරණි වන අතර  තනි තනි නිවාස වෙනුවට  අදියර කීපයක් යටතේ  තට්ටු නිවාස ඉදිකිරිට  සැලසුම් කොට තිබේ.

  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්  එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් මත දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉංජිනේරු අංශයේ  දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු , දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාස්තු විද්‍යාවඥ,  කාර්මික නිලධාරින් ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලය විසින්  සැලසුම් හා  ඇස්තමෙන්තු සකස් කොට  ඔවුන්ගේ පුර්ණ අධික්ෂණය යටතේ  ඉදිකිරිම් සිදු කරනු ලබයි.  සැලසුම් ,ඇස්තමෙන්තු  හා අධීක්ෂණය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු සේවා අංශයෙන්  සිදු කිරීම නිසා විශාල මුදලක් රජයට ඉතිරි කරගැනීමටද  හැකියාව ලැබී තිබේ. 

          මෙම මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවයට කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු   රාජ්‍ය අමාත්‍ය  වසන්ත අලුවිහාරේ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි රෝහිණි විජේරත්න, ස්වදේශ කටයුත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්  ගාමිණි සෙනෙවිරත්න, අග්‍රාමාත්‍ය උපදේශක  නීල් අල්විස් මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ  පෙරේරා  යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි විය.

12

3

‍ෙ