ත්‍රීපිටකාභිවන්දනා සතියේ රාජ්‍ය සේවක දිනයට සමගාමිව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ධර්ම දේශනාවක් අද (22) දින පැවැත්විය. රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රරසිරි හිමිපාණන් විසින් ධර්ම දේශනය පවත්වන ලදී. ත්‍රීපිටකය විවිධ බාධකධ්‍ය යේ කටපාඩමින් පවත්වාගෙන ආ අයුරුත්, එය ලේඛන ගත වු ආකාරයත්, වර්තමානයේ බුදු දහම විකෘති කරමින් යන ව්‍යාපාර පිළිබදවත් මෙහිදී උන් වහන්සේ පැහැදිල කළේය. දැනට ලංකාවේ ඇති ලෝක උරුමයන්, යමක් ලෝක උරුමයක් බවට පත්වීමට පැවතිය යුතු තත්වයන් පිළිබද පරිගණක ඉදිරිපත් කිරිමක් කරමින් උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනාව පැවැත් වුහ. මෙහිදීත්‍රී පිටකය ආරක්ෂ කරන බවට රාජ්‍ය ‍‍සේවකයන් විසින් ප්‍රතිඥාවක්ද ලබාදෙන ලදී. මෙම අවස්ථාවට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න මදනායක අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) ඉෂාන් විජේතිලක මහත්වරුන් ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සියළුම කාර්ය මණ්ලඩය සහභාගි විය.

Untitled 3jpg