හැත්තෑ එක්වැනි  ජාතික දිනයට සමගාමීව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  විසින් සංවිධානය කරන ලද  වොලිබෝල් තරගාවලියේ  පිරිමි  අංශයේ  ශුරතාවය  මඩවල  සුහද ක්‍රීඩා සමාජය දිනාගත්  අතර එහි අනුශුරතාවය දිනාගනු ලැබුයේ  උකුවෙල ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කාර්යාලයීය කණ්ඩායම විසිනි.  කාන්තා අංශයේ  ශුරතාවය  නාඋල ශ්‍රී නාග කණ්ඩායම  දිනාගත් අතර  කාන්තා අනුශුරතාවය මැටිහක්ක මහින්ද  කණ්ඩායම විසින් දිනාගන්නා  ලදී.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයටම විවෘතව පැවති  මෙම තරගාවලිය සදහා කණ්ඩායම 18ක් සහභාගි විය.  අවසන් මහ තරග  71 වෙනි ජාතික දින ප්‍රධාන උත්සව අනතුරුව  මාතලේ එඩ්වඩ් ක්‍රීඩාංගනයේදි  පැවත්විණී.  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී. පෙරේරා හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  ඉෂාන් විජේතිලක  යන මහත්වරුන් විසින් ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන ලදී. .

 

14121408