`මාතලේ  අරුමිගු ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් දේවස්ථානයේ  වාර්ෂික තේරු උත්සවය  පෙබරවාරි  මස  19 දින  පැවැත්වෙන  බව  දේවස්ථානයේ පාලක මණ්ඩලය පවසයි.  තේරු උත්සවය සදහා කප් සිටුවිම ජනවාරි 28 දින සිදුකර  පෙබ. 18 දක්වා  දිනපතා  උදේ සවස  විශේෂ දේව පුජා පැවැත්වේ.   ශ්‍රි ගණදෙවිදුන්,  ශ්‍රී කතරගම  දෙවිදුන් , ශ්‍රි ඊස්වර දෙවිදුන් , ශ්‍රී පත්තිනි  මෑණියන්,  ශ්‍රී  සණ්ඩේස්වරී දෙවිදුන්  පිළිරු රැගත්  තේරු රථයන් විදී සංචාරය කිරීම  පෙබරවාරි 19 දින උදෑසන සිදු කෙරේ.  දේවස්ථාන භුමියේ සිට  නාදස්වරම්, මේලම්, හේවිසි, කාවඩි   හා විවිධ සංස්කෘතික නැටුම්  රාශියක් සමග  තේරු විදී සංචාරය  සිදුකිරීමට නියමිතය.  2019 පෙබරවාරි මස 21 දින  දිය කැපීමද,  22 දින මල් ඔන්චිල්ලාවද  සිදුවන බව පාලක මණ්ඩය පවසයි.

මුත්තුමාරි අම්මන්  දේවස්ථානයේ තේරු උත්සවය සදහා ලක්ෂ 4කට අධික පමණ පිරිසක්  සහභාගි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.  මෙම තේරු උත්සවය සදහා දකුණු ඉන්දියාවේ සිටද බැති මතුන් පැමිණීම වාර්ෂිකව සිදුවේ. 

තේරු  උත්ස්‍වය වෙනුවෙන් මුදල් ආධාර සැපයීමේදී  රිසිට්පතක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස  මුත්තුමාරි අම්මන් දේවස්ථානයේ පාලක මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්  තේරු උත්සවයේ  සංවිධාන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයී ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති රැස්වීමේදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය