පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය මගින්   පාරිභෝගිකයින්, ව්‍යාපාරිකයන් හා රාජ්‍ය නිලධාරින් දැනුම්වත් කිරිමේ  වැඩසටහනක් 201.12.27  දින පෙ.ව. 10 .00  මාතලේ හෝටල් පාසැල් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.   මෙහිදී  ව්‍යාපාරිකයින් තම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමේදී පිළිපැදිය යුතු නීති රීති  පිළිබදව මෙන්ම පාරිභෝගිකයන්ට තම අයිතිවාසිකම් පිළිබදවද දැනුවත් කිරීමට සැලසුම් කොට තිබේ.  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසහන පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ  මාතලේ දිස්ත්‍රික්  කාර්යාලයේ  ස්ථාන භාර නිලධාරි  එම්.ජී,එන්.ආර් කුමාර මහතා ඇතුළු නිළධාරින් විසින්  දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය.