මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ වෙළද හා අලෙවි ප්‍රදර්ශනයක් අද (21)ආරම්භ විය.   මාතලේ බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාංගනය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන මෙම වෙළ ප්‍රදර්ශනයට සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වි සිටිති. විසිතුරු භාණ්ඩ, විසිතුරුමල්, රසකැවිලි, අත්කම් ඇතුළු විවිධ භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශන කුටි වලින් පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා පහසු මිලට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවන් පාරිභෝගික ජනතාවට හිමිව තිබේ. මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ.පෙරේරා මහතා විසින් ප්‍රදර්ශන විවෘත කළ අතර මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය නිලධාරින් ,කුඩා ව්‍යාපාරිකයින්, පාරිභෝගික ජනතාව ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.