කෝවිඩ් 19  වසංගත තත්ත්වය හමුවේ  මධ්‍යම පළාත් පරිවාස  කොමසාරිස්වරියගේ ඉල්ලීම පරිදි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක ළමා නිවාස  8ක් සදහා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය  හා  ළමයින් සදහා අවශ්‍ය ‌ෙඖෂධ ඇතුළු  අත්‍යාවශ්‍ය  ද්‍රව්‍ය  ප්‍රදානයක් පසුගියදා සිදු කරනු ලැබීය.

කරුණා භාරය නම් සමාජ සේවා ආයතනය මේ සදහා මුල්‍යාධාර ලබාදී තිබේ.  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න මදනායක යන  මහත්වරුන්  විසින් අදාල ළමා නිවාස කළමනාකාරිත්වය වෙත  ප්‍රදානයන්  සිදු කරනු ලැබීය

viber image 2020 04 07 10 05 48viber image 2020 04 07 10 08 47