කොවීඩ් 19 වෛරස වසන්ගතය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම පිණිස ඇදිරි නිතිය පැනවීම නිසා එළවලු විකුණාගත නොහැකිව අපහසුතාවයට පත්වූ මාතලේ දිස්තිුක්කයේ ගොවීන්ගේ අතිරික්ත එළවළු මිලදි ගැනීම සදහා රජය විසින් රුපියල් ලක්ෂ 395 ක් වෙන් කොට දී තිබුණු අතර මෙයින් මේ වන විට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගෙන් එළවලු කිලෝ 6.54.418 ක් මිලදී ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව පසු ගිය අවුරුදු සමයට පෙර ලග්ගලින් කිලෝ 66439 ක්, පල්ලේපොලින් කිලෝ 19427 ක්, රත්තොටටින් කිලෝ 9551 ක්, දඹුල්ලෙන් කිලෝ 409000 ක් ගලේවෙලින් කිලෝ 127826 ක්, නාඋලින් කිලෝ 22175 ක් වශයෙන් මිලදී ගෙන පාරිභෝගිකයා වෙත සහන මිල ගණන් යටතේ බෙදා තිබේ.