ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරන දිනවලදී වැඩි මිලට පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන්නන් සහ නීති විරෝධී තරාදි පඩි භාවිත කරන්නන් වහාම අත්අඩංගු වට ගෙන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මාතලේ දිසාපතිවරයා පාරිහෝගික සේවා අධිකාරියට සහ කිරුම් හා ප්‍රමිත අංශවෙත නියෝග කොට තිබේ.

‍            මේ අනුව කොට්ටාස මට්ටමින් මේ පිලිබද ජනතාව දැනුවත්කොට නිවේදන නිකුත් කරන ලෙසත් අදාල අංශවල දුරකත අංක ජනතාවවට පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසත්  ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නේය. මෙම 17 දා දිසා ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති කොරොනා මර්දන මෙහෙයුම් ප්‍රගතිය විමසීමේ කමිටුවේදී දිසාපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදුන්නේය.