දෙස් විදෙස් ක්‍රීඩකයන් සහභාගි වන ගගන කිමිදුම් උළෙල  මාතලේ කිරිමැටිය  දර්ශන පථය ( Revesten view point) හා  මහනුවර කැලෑ බොක්ක  360 දර්ශන පථය ආශ්‍රිතව 2020 මාර්තු  7,8,9  තෙදින තුල පැවැත්විය.

“ලංකාපුර ගගන කිමිදුම් උළෙල 2020” (Lankapura  para Gliding Festivel) ලෙස නම් කර තිබු මෙම උළෙලට  ජාත්‍යන්තර  ගගන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්  හා  දේශීය  ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්  රැසක් සහභාගි විය.  හරිත සංකල්පය පදනම්කර ගනිමින්  පාරිසරික සංචාරක (Eco tourism) අංගයක් ලෙසින්  ගගන කිමිදුම් ප්‍රවර්ධනය කරමින්  සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවිමේ අරමුණින් මෙම උළෙල පැවැත්විය. සංචාරක කර්මාන්තයේ  විශාල දියුණුවක් අපේක්ෂා කරන  මොහොතක ඒ් සදහා විදේශිකයන්  ආකර්ශනය කර ගැනීමත්, ගගන කිමිදුම් ක්‍රීඩාව මාතලේ  දුම්බර කදුවැටිය සන්නාමයක් බවට පත් කිරිමේ පළමු පියවරත් වශයෙන්  මෙම ගගන කිමිදුම්  උළෙල සංවිධානය කළ  බව මාතලේ  අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඉෂාන් විජේතිලක මහතා සදහන් කළේය. මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ඒම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරක කර්මාන්තය  දියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම  සංදර්ශනය පැවැත්විය.

ශ්‍රි ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය,  ශ්‍රි ලංකා  සංචාරක  ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය,  මධ්‍යම පළාත්  වාණිජ හා සංචාරක  දෙපාර්තමේන්තුව,  වන සංරක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව,  සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය, ශ්‍රි ලංකා ගුවන්  හමුදාව,  මාතලේ දිස්ත්‍රික්  සිවිල් සමාජ සම්මේලනය,  හා මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එක්ව මෙම වැඩ සටහන සංවිධානය කරනු ලැබීය.

para