හැත්තෑ දෙවන නිදහස් දිනයට සමගාමීව මාතලේ  දිස්ත්‍රික්කයේ රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  නාය යෑම්වලට ලක්වු  නාය යෑමේ අවදානමක් ඇති  කදුකර ප්‍රදේශවල රුක් රෝපණ ව්‍යාපෘතියක්  පසුගිය ජනවාරි 23 වෙනි දින ආරම්භ කරනු ලැබීය.    මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරාගේ  මහතා ගේ උපදෙස් මත මාතලේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනා කරණ ඒ්කකය මගින්  සංවිධානය කොට තිබුණි.  මෙම වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ  කුඹුක්, මී, කරද වැනි  පැල වර්ග  දෙසියයකට වැඩි ප්‍රමාණය  රත්තොට දන්කන්ද වත්තේ සිටුවනු ලැබීය.   මෙම වැඩ සටහන සදහා  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,  රත්තොට,  උකුවෙල හා පල්ලේපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල නිලධාරින් හා  රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල  සාමාජිකයන් රැසක් සහභාගි විය.

          මෙම පැල සිටුවි‌මේ වැඩ සටහනට  මාතලේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  ඉෂාන් විජේතිලක,  රත්තොට  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  දිනිප්‍රිය  හේරත්, මාතලේ ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ  සහකාර අධ්‍යක්ෂ චමින්ද අමරවීර වතු අධිකාරිවරුන් හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල නියෝජිත මහත්වරුන් ඇතුළු   නිලධාරින් රැසක් සහභාගි විය .

k2