2019 ජගත් කදුකර දින  සැමරුම  නකලස් කදුවැටියේදී

දෙසැම්බර් 11 වෙන  දිනට යෙදෙන ජගත් කදුකර දිනයට සමගාමිව පැවත්වෙන ජතික සැමරුම් උත්සවය නකලස් කදු කලාපයේ කබරගල කැලෑබොක්ක 360 දර්ශන පථය  ආශ්‍රිතව  හා කැලෑබොක්ක විපුලානන්ද විද්‍යාල  පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. රාජ්‍ය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන එක්ව මාතලේ හා මහනුවර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මුලිකත්වයෙන්  මෙම සැමරුම් උත්සවය  සංවිධානය කොට තිබේ.  සැමරුම් උත්සවයට සමගාමිව වැඩ සටහන් රැසක් සංවිධානය  කොට තිබේ.

                මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය නිලධාරින්,  රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියෝජිතයින්,  පරිසර නියමුවන්,  බාල දක්ෂ කණ්ඩායම්  බාලදක්ෂිකා කණ්ඩායම් පාසැල් සිසුන්, තරුණ තරුණියන්  ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වීමට නියමිතය.