මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබු මහතලා සාහිත්‍ය උත්සවය පසුගිය 24 හා 25 යන දිනවල  මාතලේ හෝටල් පාසැල් ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය.  24 වෙනිදින දෙමළ මාධ්‍ය  වෙනුවෙන් වෙන් වු අතර  25 දින සිංහල මාධ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවය පැවැත්විය.  කොළඹ බත්තරමුල්ල ජනකලා කේන්ද්‍රයේ නර්තන කණ්ඩායම  මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැු  හෙළවත  නෘත්‍ය නාටකය මෙහීදී  වෙදිකා ගත කරන ලදී. මීට අමතරව යටවත්ත වීරපරක්‍රම ද්වීතියික පාසලේ සිසු දරු දැරියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ  The land of the lost stories   නම්  ‌ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය වේදිකා ගත කෙරිණි.  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා ගේ උපදෙස් මත දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික අංශය මගින් මෙම සාහිත්‍ය උත්සවය සංවිධානය කොට තිබුණි. මෙහිදී සාහිත්‍ය උත්සවයේ  අරමුණ  පැහැදිලිකරමින්  අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඉෂාන් විජේතිලක මහතා විසින් ‌දේශනයක්ද පැවැත්විය. මෙම අවස්ථාවට  පාසැල් සිසුන් ඇතුළු විශාල් පිරිසක් සහභාගි වුහ.

a1a2

a3a4