මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයට හා  රට වැසියන්ට  ආශීර්වාද පතා  නව රාත්‍රී පුජාවක් අද (9)  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  කාර්යාලයීය  ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත් විය.   මෙම නව රාත්‍රි පුජාවේදී  දුර්ගා දේවිය, ලක්ෂමි දේවිය හා සරස්වති  දේවිය යන  දේවතාවියන් උදෙස් පුජාව පැවත් විය. මාතලේ කතරගම දේවාලයේ   යෝගානන්ද ෂර්මා කුරුක්කල් තුමා විසින් පුජාව පවත්වන ලදී. මාතලේ පාක්‍යම් විද්‍යාලයේ  සිසුවින් විසින් බජන් ගීත ගායනයක්ද  ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඒස්.ඒම් කේ. ජී. පෙරේරා  මහතාගේ උපදෙස්  මත මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරින් විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කරනු ලදී. මෙම විශේෂ ආශීර්වාද පුජාව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් ඇතුළු  විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.